+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zwiększeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku zakupu w ramach transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w dniu 09.03.2010 roku 7066 szt. akcji Spółki po cenie 3,30 zł za jedną akcję..

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu