+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Treść raportu:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 05.03.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu Orzeł S.A. o zmianie stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku zakupu i sprzedaży w ramach transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w dniach od 22.02.2010 do 26.02.2010 roku::

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu