+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że od dnia 21 kwietnia 2008 r. Spółka będzie publikować wybrane wyniki finansowe w trybie comiesięcznym do 20 dnia każdego miesiąca. Raport bieżący dotyczący miesięcznych wyników finansowych zawierać będzie wstępnie wyliczone przychody ze sprzedaży narastająco w tys. PLN za okres od 1 stycznia do ostatniego dnia ubiegłego miesiąca oraz procentowe wykonanie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu