+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż otrzymał od Rady Nadzorczej informacje o realizacji pierwszego etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z §2 punkt 4. Uchwały nr 4/II/2009 NWZA ORZEŁ SA. Rada Nadzorcza zaakceptowała przydział opcji na akcje w ramach pierwszego okresu trwania Programu tj. 01.01.2010 – 31.12-2010, łącznie 134 ty. opcji otrzymało 15 osób.

W ramach całego Programu Motywacyjnego obejmującego lata 2010 – 2012 pracownicy mogą otrzymać maksymalnie 335 tys. opcji na akcje Spółki. Kolejny przydział opcji na akcje odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł Prezes Zarządu