+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny spółki za 2009 rok.

Podstawa prawna:

§5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ORZEŁ SA Raport roczny 2009.pdf
rozmiar: 1171.2 kB
ORZEŁ SA Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za 2009.pdf rozmiar: 9355.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd