+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r. przekazuje w załączniku raport miesięczny za miesiąc październik 2010 zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w październiku 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w październiku 2010r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w listopadzie i grudniu 2010 r..

Załączniki:

ORZEŁ SA Załącznik do raportu miesięcznego – października.pdf rozmiar: 125.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu