+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w październiku 2009r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w październiku 2009r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w listopadzie i grudniu 2009r.

Ad. 1).
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Ad 2).
Raporty opublikowane w październiku 2009r.
RB 25/2009 Informacja o złożeniu odwołania od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
RB 26/2009 Raport miesięczny – wrzesień
RB 27/2009 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2009

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu październiku następujące cele emisyjne:
– doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających kontakt z kontrahentami, proces realizacji zamówień i przyspieszającymi przygotowywanie oferty handlowej.

Ad 4).
Dnia 03.11.2009r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 01.12.2009r. Inwestorzy mają możliwość również wykorzystywać elektroniczne metody komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.
W drugiej połowie listopada Emitent spodziewa się odpowiedzi od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie wniosku o dotację w działaniu 1.4-4.1. Obecnie wniosek przechodzi ponownie etap oceny merytorycznej.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu