Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w lutym 2010r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lutym 2010r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w marcu i kwietniu 2010r.

Ad. 1).
Spółka podpisała umowę z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych na kwotę 150 000 PLN. Projekt ten związany jest z pracami doradczymi przy pozyskiwaniu finansowania budowy zakładu recyklingu opon.
Pierwszy i drugi miesiąc w roku to okres intensywnych negocjacji z dostawcami i zakupu opon letnich. Dzięki uzyskaniu korzystnych warunków handlowych po stronie zaopatrzenia, ORZEŁ SA zaktywizował swoje działania na rynku wschodnim które przełożyły się na wzrost eksportu.
W ramach przygotowań do sezonu letniego, wartość stanów magazynowych na koniec lutego była rekordowa w dotychczasowej historii Spółki.

Ad 2).
Raporty opublikowane w lutym 2010r.
RB 10/2010 z dnia 03.02.2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii C
RB 11/2010 z dnia 05.02.2010 Wyniki finansowe za okres do 1 stycznia 2009 do 31 października 2009
RB 12/2010 z dnia 05.02.2010 Wykonanie prognoz podanych w Dokumencie Informacyjnym z kwietnia 2008r.
RB 13/2010 z dnia 05.02.2010 Prognozy finansowe
RB 14/2010 z dnia 10.02.2010 Zapisy na akcje serii C – formularz zapisu
RB 15/2010 z dnia 10.02.2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Poboru Akcji Serii C
RB 16/2010 z dnia 11.02 2010 Notowanie Praw Poboru Akcji Serii C
RB 17/2010 z dnia 12.02.2010 Raport miesięczny – styczeń
RO z dnia 15.02.2010 Raport kwartalny
RB 19/2010 z dnia 16.02.2010 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń 2010r.
RB 20/2010 z dnia 16.02.2010 Podpisanie porozumienia w sprawie nabycia nieruchomości
RB 21/2010 z dnia 22.02.2010 Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu lutym 2010r. następujące cele emisyjne:
– doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż internetową

Ad 4).
Dnia 02.03.20010r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu ORZEŁ S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami. Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 06.04.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.Szczegółowe i nformacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu