+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w kwietniu 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w kwietniu 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w maju i czerwcu 2010 r..

Ad. 1).
Emitent zakończył pozyskiwanie środków na budowę fabryki granulatu emitując w drodze emisji prywatnej 7260 szt. dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda.

Spółka 23 kwietnia zakupiła nieruchomość w miejscowości Poniatowa o powierzchni 1,5 ha za cenę 3,3 mln zł. Nieruchomość jest niezbędna do rozpoczęcia budowy fabryki granulatu.

W kwietniu przypadł szczyt wymiany opon z zimowych na letnie, spółka utrzymała tendencję wzrostową na poziomie około 150% w stosunku do kwietnia 2009r.

Prezes Zarządu Pan Jacek Orzeł brał udział w Konferencji Lubelskie Dni Inwestycji 2010 organizowane przez Regionalny Oddział Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Lublinie, które odbyły się w dniach 24-25 kwietnia 2010 roku.

Ad 2).
Raporty opublikowane w marcu 2010 r.
RB nr 29/2010 2010-04-15 Raport miesięczny – marzec
RB nr 30/2010 2010-04-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2010 r.
RB nr 31/2010 2010-04-26 Nabycie nieruchomości w Poniatowej

Ad 3).
Spółka zrealizowała w kwietniu 2010 r. następujące cele emisyjne:
-ciągłe doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż w dziale e-handlu
– zakup nieruchomości w miejscowości Poniatowa przeznaczonej na budowę fabryki granulatu.

Ad 4).
W maju nastąpi rozpoczęcie prac związanych z przystosowaniem zakupionej nieruchomości do wymogów fabryki zakładu recyklingu opon.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami17 maja Emitent będzie publikował raport za I kwartał 2010 r.

Spółka spodziewa się, że do końca maja zostanie zakończony proces podwyższenia kapitału Spółki w związku z emisją akcji serii C.

Dnia 04.05.2010 r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 01.06.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w konferencji WallStreet 2010 organizowanej przez Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, która obędzie się 10 -13 czerwca 2010 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarząd
Radosław Nowak – Członek Zarządu