+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ORZEŁ SA: Załącznik – Raport za IQ2011.pdf

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu