+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

ORZEŁ SA Raport kwartalny za III Q 2010.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu