+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał 2009 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733 /2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:

 

Raport 4Q 2009.pdf rozmiar: 186.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu