+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 14.09.2010 roku powziął informację o ukazaniu się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2010 poz. 10938 z dnia 03 września 2010r. ogłoszenia Spółki, w sprawie emisji 1.125.555 akcji zwykłych na okaziciela serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Ogłoszenie w MSiG

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu