+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2010 roku powziął informację o ukazaniu się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19/2010 poz. 1075 z dnia 28 stycznia 2010r. ogłoszenia Spółki, w sprawie emisji 1.688.333 akcji zwykłych na okaziciela serii C na zasadach subskrypcji zamkniętej. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Załączniki:

Ogłoszenie w MSiG.pdf rozmiar: 557.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu