+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2009 roku.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2.

Załączniki:

Projekty uchwał na WZA Orzeł S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu