+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 grudnia 2009 roku.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2

Załączniki:

 

Projekt uchwał na NWZ Orzeł S.A. (pdf 98 KB)
Identyfikacja Akcjonariusza – Pełnomocnika (pdf 27 KB)

Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pdf 61 KB)

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ S.A. (pdf 104 KB)

Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną (pdf 16 KB)

Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną (pdf 16 KB)


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu