+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku ze złożeniem do Giełdy Papierów Wartościowych Dokumentu Informacyjnego sporządzonego na potrzeby wprowadzenia do 1.688.333 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 5.065.000 Praw Poboru akcji serii C oraz do 1.688.333 Praw Do Akcji (PDA) serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przedstawia prognozy finansowe, zawarte w tymże dokumencie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

Prognozy finansowe na lata 2010 i 2011.pdf rozmiar: 145.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu