+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż ze względu na upływ kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. w dniu 30 czerwca 2010r., na mocy podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Sławomira Orła, Pana Kamila Orła, Pana Marcin Lau, Pana Andrzeja Kępę oraz Panią Agnieszkę Orzeł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd