+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 1 września 2008 r. uchwałą nr 1/04//2008 Rada Nadzorcza powołała Pana Radosława Nowaka na Członka Zarządu Orzeł S.A.

Pan Radosław Nowak – Absolwent Politechniki Lubelskiej o kierunku: Zarządzanie i Marketing swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął w 2003 roku w Spółce PHILIP MORRIS POLSKA S.A. jako specjalista ds. marketingowych oraz jako przedstawiciel handlowy w Firmie MIROMA.
W roku 2005 zajmował stanowisko asystenta księgowej w Firmie DYSPOL. Od 2006 roku pracował na stanowisku kierownika e-handlu w FIRMIE ORZEŁ HALINA ORZEŁ i obecnie zajmuje to stanowisko w Spółce ORZEŁ S.A.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.2 pkt 11


Osoby reprezentujące spółkę
:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu