+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 17/I//2009 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Pawła Bieruta na członka Rady Nadzorczej Orzeł S.A.

Pan Paweł Bierut urodzony 25.12.1977 w Ząbkowicach Śląskich, zamieszkały w Kamieńcu Ząbkowickim. Inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji. Od 2003 aktywny inwestor na rynku akcji, rynku walutowym i instrumentów pochodnych.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.2 pkt 11

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł Prezes Zarządu