+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z wystąpieniem problemu w odczytaniu Raportu rocznego Orzeł S.A. przekazanego dnia 25 mają 2009r., Emitent przesyła ponownie Raport okresowy zapisany w formacie PDF.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

Raport roczny

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł        Prezes Zarządu