+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/KNO/2009
z dnia 12.09.2009r. została zawarta w dniu wczorajszym umowa z Biurem Audytorskim Wojciech Sadowski Biegły Rewident 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 41/1 w celu przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Spółki Orzeł S.A. za okres od 01.01. 2009r. do 31.12.2009r.

Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Biegły Rewident z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 41/1, NIP 712-151-28-14 jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1723.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.2) Załącznika do Uchwały nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu