+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2010 roku podpisał umowę z WIL AG dotyczącą pośrednictwa oraz sprzedaży granulatu gumowego wytwarzanego w budowanej fabryce granulatu w miejscowości Poniatowa. Umowa została zawarta na okres 4 lat od momentu rozpoczęcia produkcji z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Umowa gwarantuje sprzedaż granulatu w całym okresie w wysokości 39 000 ton o szacowanej wartości 28 mln PLN. Skutkiem nie wywiązania się z warunków umów ze stron, tj. ze strony pośrednika brak odbioru ustalonej ilości granulatu, natomiast ze strony Emitenta brak odpowiedniej wyprodukowanej ilości granulatu są przewidziane kary umowne. Prowizja Agenta nie odbiega od standardów rynkowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu