+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 02.08.2010r. informuje, iż błędnie została podana data zakończenia instalacji linii technologicznej.

Jest:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2010 roku podpisał umowę z WIL AG na zakup linii do recyklingu opon z wykorzystaniem technologii z zachodniej Europy oraz USA. Cena linii technologicznej jest zgodna z zakładanym budżetem budowy fabryki granulatu gumowego. Dostawca linii technologicznej zobowiązany jest na dostarczenie linii oraz do jej instalacji w I kwartale 2010 roku. Umowa obejmuje szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn oraz zapewnia roczną gwarancję na zakupioną linie. Termin płatności za zakupioną linie do recyklingu opon ustalono do końca czerwca 2011 roku. Roczna zdolność produkcyjna linii do recyklingu opony wynosi 15 000 ton rocznie opon zużytych, osiągnięcie 100% mocy produkcyjnej planowane jest po 3 miesiącach od uruchomienia produkcji.

Powinno być:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 02.08.2010 roku podpisał umowę z WIL AG na zakup linii do recyklingu opon z wykorzystaniem technologii z zachodniej Europy oraz USA. Cena linii technologicznej jest zgodna z zakładanym budżetem budowy fabryki granulatu gumowego. Dostawca linii technologicznej zobowiązany jest do dostarczenia linii oraz jej instalacji w I kwartale 2011 roku. Umowa obejmuje szkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn oraz zapewnia roczną gwarancję na zakupioną linię. Termin płatności za zakupioną linię do recyklingu opon ustalono do końca czerwca 2011 roku. Roczna zdolność produkcyjna linii do recyklingu opony wynosi 15 000 ton rocznie opon zużytych, osiągnięcie 100% mocy produkcyjnej planowane jest po 3 miesiącach od uruchomienia produkcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu