+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w dniu 01 października 2010 r. otrzymał umowę inwestycyjną zawartą w dniu 30 września 2010 roku na podstawie której Emitent przejmie 78% akcji w spółce Astor S.A. Przejęta spółka będzie wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Sprzedającego i zajmuje się obsługą flot samochodowych w zakresie wymiany opon. Obecnie dział ten obsługuje 6 000 samochodów w całej Polsce. Roczne przychody wydzielonej części przedsiębiorstwa w 2009 roku wyniosły 8 mln zł.

Na mocy w/w umowy Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Sprzedającego 1,68 mln zł w trzech ratach.

W trakcie rejestracji spółki nastąpiła zmiana koncepcyjna, wstępnie zakładana nazwa spółki to Fleet Service S.A., jednak w związku z marką jaką posiada Sprzedający nazwa Spółki została zmieniona na Astor S.A.

Podpisana umowa inwestycyjna jest elementem realizacji strategii ORZEŁ S.A. w zakresie rozwoju biznesu Brokera Oponiarskiego m.in. poprzez przejmowanie pakietów kontrolnych w spółka z branży oponiarskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu