+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę dotyczącą robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Konserwatorskim HOMEX Józef Chmielik Henryk Ładziak s.c. Roboty dotyczą wykonania prac modernizacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi dla inwestycji „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna technologia” na terenie nieruchomości w miejscowości Poniatowa.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na 20 sierpnia 2010 r., natomiast ich zakończenie na 31 października 2010 r. Całkowity koszty robót wynosi 4,24 mln zł netto. Kary umowne za nieterminowe wykonanie prac lub zerwanie umowy nie odbiegają od stawek rynkowych.

Podpisana umowa jest kolejnym etapem realizacji strategii ORZEŁ SA w zakresie rozwoju działalności Recyklera opon.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu