+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że dnia 15.02.2010r. Emitent podpisał porozumienie w przedmiocie zakupu od osoby fizycznej nieruchomości położonej w Poniatowej, która zlokalizowana jest na dwóch działkach o łącznej powierzchni 1,9 ha. W skład nieruchomości wchodzą grunty, budynek biurowo-socjalny oraz hala przemysłowa. Nabycie tej nieruchomości ma nastąpić do 31.03.2010r. i pozwoli na rozpoczęcie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego.
W wyniku negocjacji ustalono cenę zakupu przedmiotowej nieruchomości na kwotę 3.200.000 PLN (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu