+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny, na podstawie którego Spółka nabędzie 78 % akcji w nowo powołanej spółce Fleet Service S.A., działającej w branży oponiarskiej, w terminie do 30 września 2010r.

Strony ustalają cenę sprzedaży 78% akcji posiadanych przez Akcjonariuszy spółki przejmowanej na rzecz ORZEŁ S.A. na 1,68 mln zł. Płatność za akcje nastąpi w trzech ratach w terminie od 30.09.2010 do 28.02.2012.

Przejmowana spółka zostanie utworzona poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprzedającego i zajmuje się obsługą flot samochodowych w zakresie wymiany opon. Roczne przychody wydzielonej części przedsiębiorstwa w 2009 roku wyniosły 8 mln zł. Podpisanie listu intencyjnego jest elementem realizacji strategii ORZEŁ S.A. w zakresie rozwoju biznesu Brokera Oponiarskiego m.in. poprzez przejmowanie pakietów kontrolnych w firmach o działalności zbieżnej z działalnością ORZEŁ S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu