+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S. A. w związku z rozpoczętym procesem emisji akcji serii D podaje do wiadomości planowany harmonogram procesu subskrypcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Planowany harmonogram procesu subskrypcji Akcji serii D


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu