+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 03.09.2008 r. zakończył się proces certyfikacji, w wyniku którego w dniu 04.09.2008 r. akredytowana organizacja certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o. przyznała Spółce certyfikat nr Q&R_098. Certyfikat poświadcza, że Spółka ORZEŁ S. A. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy 9001:2000. Zakres certyfikacji obejmuje:

  • handel hurtowy, detaliczny i e-handel ogumieniem i artykułami motoryzacyjnymi;
  • usługi motoryzacyjne;
  • produkcja zestawów jezdnych;
  • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Certyfikat jest ważny do 03.09.2011.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”  § 3 ust.1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu