+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A., w uzupełnieniu do raportu nr 4/2017 z dnia 04 maja 2017 roku, przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Staszewskiego.

Pan Michał Staszewski jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu oraz udziałowiec Polskiej Spółki Inżynierskiej DigiLab sp. z o.o. Udziałowiec DigiLab Research sp. z o.o.. Akcjonariusz Orzeł S.A.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu