+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 5/2016 z dnia 9 maja 2017 roku.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Orzeł S.A., w uzupełnieniu do raportu nr 4/2017 z dnia 04 maja 2017 roku, przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Staszewskiego.

Pan Michał Staszewski jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu oraz udziałowiec Polskiej Spółki Inżynierskiej DigiLab sp. z o.o. Udziałowiec DigiLab Research sp. z o.o.. Akcjonariusz Orzeł S.A.

 

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Orzeł S.A., w uzupełnieniu do raportu nr 4/2017 z dnia 04 maja 2017 roku, przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Staszewskiego.

Pan Michał Staszewski jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu oraz udziałowiec Polskiej Spółki Inżynierskiej DigiLab sp. z o.o. Udziałowiec DigiLab Research sp. z o.o.  i InnoEco Polska sp. z.o.o. Akcjonariusz Orzeł S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu