+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 ESPI z dnia 13 lutego 2018 roku Zarząd Spółki Orzeł SA przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej – Pana Wacława Szarego oraz Pana Marcina Lau, powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 13 lutego 2018 roku:

 

Załączniki:

Wacław Szary – życiorys zawodowy

Marcin Lau – życiorys zawodowy

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu