+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pani Justyny Marii Szymanowskiej z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Orzeł SA oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł SA.

W dniu 12 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 22 pkt.1 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa Stanika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21  pkt.5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa Badydę na Członka Rady Nadzorczej Orzeł SA.

Życiorys zawodowy Pan Krzysztofa Badydy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys zawodowy

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz –Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu