+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2013 z dnia 25-01-2013 r., Zarząd Spółki informuje, że Spółka w dniu 31 maja 2013 r. podpisała aneks do umowy kredytu obrotowego.

 

Zgodnie z podpisanym aneksem zmianie ulega ostateczny termin spłaty kredytu. „Spółka dokona spłaty kredytu w 6 równych miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 30.06.2013 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 30.11.2013 r.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu