+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w związku z przedłużającymi się rozmowami z kontrahentami na temat przeniesienia Brokera Oponiarskiego do nowej spółki, Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu tej operacji. Pierwotnie wniesienie oddziału do salon-opon.com S.A. miało nastąpić 31.12.2012 roku, natomiast obecnie planowany termin przeprowadzenia wydzielenia to koniec marca 2013 roku.
 

Zdaniem Zarządu, przesunięcie terminu wniesienia aportu nie wpłynie na docelowy kształt Grupy Kapitałowej. Broker Oponiarski usamodzielni swoją działalność przed najbliższym (wiosennym) sezonem sprzedażowym.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu