+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż raport kwartalny za trzeci kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2015 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (raport bieżący EBI nr 2/2015 z 14 stycznia 2015 roku) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu był 13 listopada 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu