+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2023 opublikowanego raportem bieżącym nr 01/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku.

 

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok z daty 19 maja 2023 roku na dzień 05 maja 2023 roku.

Podstawa prawna:

6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu