+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2021 opublikowanego raportem bieżącym nr 01/2021 dnia 13 stycznia 2021 roku

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje zmianę daty publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2021 roku z daty 12 sierpnia 2021 roku na dzień 13 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna:

 

6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu