+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2020 opublikowanego raportem bieżącym nr 01/2020 dnia 14 stycznia 2020 roku.

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku z daty 14 sierpnia 2020 roku na dzień 07 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu