+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2018 opublikowanego raportem bieżącym nr 02/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok z daty 25 maja 2018 roku na dzień 16 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:

 

6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

Monika Koszade – Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu