Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2017 opublikowanego raportem bieżącym nr 01/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok z daty 31 maja 2017 roku na dzień 23 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

 

6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu