+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2015 opublikowanego raportem bieżącym nr 02/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku.

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego z daty 29 maja 2015 roku na dzień 20 kwietnia 2015 roku.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu