+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje iż Raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany – za rok obrotowy 2013 zostanie przekazany w dniu 01 czerwca 2014 roku.

 
Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu