+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zawarł „Umowę o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy NWAI Dom Maklerski S.A. będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta i rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 16 czerwca 2014 roku. Tym samym z dniem 13 czerwca 2013 roku funkcję Animatora Rynku na rynku NewConnect dla spółki przestanie pełnić Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu