+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2020,w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie epidemii wirusa COVID-19, złożył do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wypłatę subwencji w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Wnioskowana kwota subwencji to 477 900 zł. Regulamin programu przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% kwoty subwencji, w zależności od spełnienia przez beneficjenta określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu