+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 roku złożył do Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Wniosek ten został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

 

Środki finansowe niezbędne dla sfinansowania prowadzonej restrukturyzacji, tzw. koszty restrukturyzacji, Spółka określiła na poziomie 24 055 444,35 zł. Emitent oszacował wkład własny w kosztach całego procesu na 40,5%.

 

Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 14 320 011,14 zł.

 

Proces ubiegania się o wyżej wymienioną pomoc jest wieloetapowy, a jego zakończenie przewidziane jest na II połowę 2015 roku.

 

Emitent, w formie raportów bieżących, będzie informował o przebiegu postępowania.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.