+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakończeniem budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w dniu 22 lutego 2012 r. Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o płatność końcową w kwocie 2 853 476,50 PLN w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna technologia” Działanie: 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP na przełomie III i IVQ 2012 roku..

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu