+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, Emitent w dniu 31 października 2016 roku złożył do Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek o udzielenie pomocy na ratowanie.
Wnioskowana forma pomocy to pożyczka w kwocie 1 908 453,82 zł.
Emitent, w formie raportów bieżących, będzie informował o przebiegu postępowania.

 

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu