+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, iż dnia 20 lutego 2015 roku złożył do Ministra Skarbu Państwa w Warszawie uzupełniony wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorców.

W związku z uzupełnieniami wnioskowana kwota dotacji uległa zmniejszeniu i wynosi 13 417 248,04 zł.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu